Werkwijze – Logopediepraktijk Reeuwijk – Reeuwijk

Logopediepraktijk Reeuwijk

Werkwijze

Aanmelden

Nieuwe cliënten kunnen zich telefonisch of via e-mail aanmelden, of via het aanmeldingsformulier op deze site. Bij de aanmelding worden kort de reden van aanmelding en enkele persoonsgegevens genoteerd.

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maken we met elkaar kennis. U vertelt de klacht. De logopedist verzamelt algemene gegevens en ontvangt van u een verwijsbrief van de huisarts of specialist. Daarom brengt u de eerste keer uw zorgverzekeringspas, uw legitimatiebewijs en de verwijzing van de huisarts mee. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de klacht, is vaak samenwerking met anderen ( bijvoorbeeld de kinderarts of leerkracht) van belang. Om deze contacten aan te mogen gaan, wordt u gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen.

Onderzoek

Door middel van de anamnese, observaties en gestandaardiseerde testmethodes wordt onderzoek gedaan. Als behandeling nodig blijkt, worden samen met u de behandeldoelen bepaald.

Behandeling

Cliënten worden meestal één keer per week een half uur behandeld. De frequentie en duur van de behandeling varieert van enkele weken tot enkele maanden. Dit is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. Bij de behandeling van kinderen zijn de ouders aanwezig. Dit is van groot belang voor het slagen van de logopedische behandeling.

Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kan de behandeling aan huis worden gegeven. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts nodig.

Afsluiting

Door een onderzoek, test of observatie kan worden bepaald of de behandeldoelen zijn behaald. Wanneer de doelen zijn behaald, wordt de behandeling afgesloten. Indien nodig vindt er nog een nacontrole plaats.