De Praktijk – Logopediepraktijk Reeuwijk – Reeuwijk

Logopediepraktijk Reeuwijk

De Praktijk

Logopediepraktijk Reeuwijk is een allround praktijk voor kinderen en volwassenen. De praktijk heeft twee locaties: MFA-gebouw te Reeuwijk en Dagbehandeling De Vlinder te Gouda.

Als logopedist houd ik me bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Ik bied in mijn praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

In Wat is logopedie geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die behandelen.

Verwijzing

U kunt uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

De praktijk is ook direct toegankelijk, dat betekent dat u ook zonder verwijzing een afspraak kunt maken. Ter vervanging van de verwijzing van de (huis)arts voert de logopedist zelf een korte screening uit van ongeveer 15 minuten, waarvoor een DTL- training is gevolgd. Er worden vragen gesteld over uw algehele gezondheid en over uw hulpvraag. Bij een afwijkend beeld of een afwijkend verloop van de aandoening, gezondheid of ontwikkeling kan de behandeling niet direct gestart worden en wordt u, met een kort verslag van de screening naar uw huisarts verwezen. Er wordt geen diagnose gesteld, maar het is dan verstandig dat een arts of andere discipline geraadpleegd wordt. De juiste diagnose kan een aandoening zijn die niet bij een logopedist hoort en ook niet herkend wordt door een logopedist. Nadat u bij de huisarts bent geweest, kunt u vervolgens met een verwijzing voor logopedie alsnog een afspraak maken om onderzoek of behandeling te starten.

Niet ieder zorgverzekeraar vergoedt de directe toegankelijkheid logopedie (DTL). U kunt dit nagaan bij uw verzekering.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen,cb-artsen, orthodontisten, KNO-artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, cesartherapeuten, diëetisten en psychologen. Maar ook met basisscholen en schoolbegeleidingsdiensten heb ik regelmatig contact.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.