Autisme spectrum stoornis (ASS) – Logopediepraktijk Reeuwijk – Reeuwijk

Logopediepraktijk Reeuwijk

Autisme spectrum stoornis (ASS)

Eén van de minder bekende taken van logopedisten is ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Mensen met wat officieel heet ‘een stoornis in het autistisch spectrum’ hebben moeite met communiceren. Ze worden vaak verkeerd begrepen en vinden het lastig contacten met anderen te leggen. Kinderen zijn vaak sociaal onhandig en vallen bijvoorbeeld iemand steeds in de rede. Ze nemen iets letterlijk dat figuurlijk is bedoeld. Dat leidt vaak tot onduidelijkheden en ergernissen.
Een voorbeeld: terwijl we in onze maatschappij zeggen dat eerlijkheid belangrijk is, zijn er de hele dag leugentjes uit beleefdheid. Mensen met autisme begrijpen dat vaak niet goed. Ze doorzien bepaalde bedoelingen en intenties niet. Daardoor kunnen ze opmerkingen maken die bot overkomen.

Ingewikkeld

Voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum is inhoud en gebruik van taal ingewikkeld. Dat staat geheel los van hun intelligentie en sociale omgeving. Autisme komt voor bij één op de honderd Nederlanders. Logopedie kan ze ondersteunen omdat communicatie kern van het vakgebied is.

Hulp van de logopedist

Bij het helpen van mensen met autisme spectrum stoornis zal de logopedist nauw samenwerken met de cliënt, met ouders, gedragsdeskundigen en als het nodig is de arts. Hoe lang de hulp duurt en hoe vaak er contact is, verschilt van persoon tot persoon. Soms is het een paar keer per jaar, soms een paar keer per week.

Een logopedist kan een-op-een begeleiding bieden, maar is ook een soort tolk van de persoon met autisme naar zijn omgeving. De logopedist legt uit wat autisme precies is en hoe dit zich bij iemand uit. Dat is belangrijk voor gezinsleden, leerkrachten of anderen.
Logopedisten kunnen veel betekenen voor iemand met autisme. De logopedist kan niet alles, maar kan wel aangeven dat ook opvoeden, omgangsvormen en leren anders verloopt bij mensen met een autistische stoornis.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

<< Terug